24 Mayıs 2019
Reklam Alanı
AR-GE ve Proje Koordinasyon Merkezi Kuruldu ( 28.03.2009 )

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.

İlimizin; coğrafi konumu ve özelliklerinin getirdiği kalkınma dinamikleri ve avantajlar yanında, üniversiteleri ile kurum ve kuruluşlarındaki kadro ve imkânlarıyla, sosyal, kültürel, turistik, sağlık, sanayi, hayvancılık ve diğer sektörlerde gelişmişlik çıtasını yükselten bir Eskişehir olarak, proje hazırlamak, uygulamak, izlemek ve yaygınlaştırmak için bir proje koordinasyon merkezinin eksikliği görülmüş ve kurulmasında fayda mülahaza edilmiştir.

Bu nedenle ilimizin; sosyal, kültürel, turizm, sağlık ve ekonomik alanda gelişimini sağlamak ve Valilik bünyesinde kurumsal kapasitenin arttırılması için AR-GE faaliyetlerini gerçekleştirmek, ülkemizde ve uluslararası platformda model il olması konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek merkezin çalışma alanı ile ilgili konferans, seminer, panel, toplantı, tartışma platformları, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak, görüş bildirmek ve gerektiğinde organize etmek, ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde Avrupa Birliği Müktesebatına uygun, İl Strateji Planı ve Ulusal Kalkınma Planları ile uyumlu çalışmalar yapmak, merkezi idare, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki odalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eşgüdümlü gerçekleştirilecek istihdam ve kalkınmayı arttıracak, yatırım hizmet ve çalışmalara, belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üretmek, bu projelere Dünya Kalkınma Bankası, Avrupa Birliği vb. ulusal ve uluslararası fon ve hibelerden kaynak yaratma çalışmalarında bulunularak, Eskişehir ilinin proje haritasını çıkartmak ve ihtiyaç analizini gerçekleştirmek, ihtiyaç analizi doğrultusunda alternatif çözümler ve projeler geliştirerek yol haritasını belirlemek, ulusal ve uluslararası tüm fon kaynakları konusunda literatür taraması yapmak, Başbakanlık ve AB Genel Sekreterliği, AB Türkiye Temsilciliği ve İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile doğrudan işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Eskişehir ilinin rekabet, avantaj ve önceliklerini, kalkınma dinamiklerini tespit ve bunların projelendirilmesi için yürütülmekte olan projelerin desteklenmesi ve il genelinde koordinasyonu sağlamak amacıyla, Eskişehir Valiliği ve Eskişehir’de bulunan genel ve özel bütçeli tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, Üniversiteler ve bünyelerinde bulunan AR-GE Merkezleri, AB Birimleri ve Proje Koordinasyon Merkezleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarına sunulacak hizmetler bakımından, bir proje bürosunun kurulması fayda ve gerekliliğine binaen , Valiliğimiz bünyesinde AR-GE ve Proje Koordinasyon Merkezi kurulmuştur.

Valiliğimizde kurulan Proje Koordinasyon Merkezinin amaç-kapsam, hukuki dayanak, görev ve sorumluluk, yürütülecek hizmetler, çalışma usul ve esaslarını belirtir 14 maddelik kuruluş, görev ve çalışma yönergesi oluşturularak 13 şubat 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İl Genelinde koordinasyonu sağlamak, ilimiz adına yapılacak olan ulusal ve uluslararası projelerde görüşme, temsil ve yönergedeki diğer görevlerin ve ihtiyaçların daha etkin, verimli, zamanında ve süratli yerine getirilmesini temin üzere Tepebaşı Kaymakamı Dr. Necdet TÜRKER “İl Koordinatörü” olarak tarafımdan görevlendirilmiştir. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AR-GE ve PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ’nin, ilimize yararlı çalışmalarda bulunacağı inancıyla hayırlı olmasını diliyor, değerli Eskişehir halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bu sayfa 1795 kez görüntülendi.
Reklam Alanı
Mail Listesi
Derneğimiz ve web sitemiz ile ilgili değişikliklerden haberdar olmak istiyorsanız e-mail adresinizi mail listemize eklemeniz yeterli.


  İzci Sözleri  
 
İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
Anasayfa | Fotoğraf Galerisi | İletişim
Web Tasarım  Web Tasarım © 2005